Власюк Анатолій Павлович

 

Відомий учений-матеамтик. Професор, доктор технічних наук. Академік АН ВШ України з 2007 р.

Народився 21.03.1957 р. в с. Вілія Острозького р-ну Рівненської обл.в родині селян. В 1979 р. закінчив фізико-математичний ф-т Рівненського державного педагогічного ін-ту. Після завершення навчання в ін-ті працював вчителем математики та фізики Голубнівської середньої школи (1979–1981) та Замостищенської восьмирічної школи (1981–1983) Березнівського р-ну Рівненської обл. З 1983 р. по 1986 р. – аспірант Ін-ту математики АН УРСР. Працював асистентом кафедри обчислювальної математики Українського ін-ту інженерів водного господарства (1986–1991), старшим викладачем (1991–1992), доцентом (1992–1997), професором (1997) цієї ж кафедри. З 1997 р. завідувач новоствореної кафедри інформаційних систем та математичного моделювання (нині – кафедра прикладної математики). З 2000 р. працює деканом ф-ту прикладної математики та комп’ютерно-інтегрованих систем. В 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, а в 1996 р. – доктора технічних наук.

Сфера наукових інтересів: математичне та комп’ютерне моделювання процесів тепло-масопереносу при фільтрації сольових розчинів в ґрунтових масивах; розчинення солей та корозії бетонних фундаментів гідротехнічних та енергетичних споруд;консолідації та напружено-деформованого стану ґрунтових основ з урахуванням процесів фільтрації та тепло-масопереносу; визначення областей закріплення ґрунтових масивів в процесі нагнітання в’яжучого флюїду; розробка нових та вдосконалення існуючих числових методів та алгоритмів розв’язання відповідних крайових задач.

Опублікував понад 160 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі декілька монографій та посібників

Підготував 2 кандидатів наук.

Бере активну участь в роботі редакційних колегій науково-технічних журналів та вісників. Є членом двох спеціалізованих Вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Нагороджений: почесними грамотами ректорату университету, Почесною Грамотою Рівненської обласної державної адміністрації, Почесною Грамотою Рівненської обласної ради, Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.