Вижва Сергій Андрійович

Відомий учений-геофізик. Доктор геологічних наук, професор, академік АН ВШ України з 2010 р.

Народився 02.04.1960 р. у с. Заріччя Володимир-Волинського р-ну Волинської обл. У 1982 р. закінчив геологічний ф-т Київського державного ун-ту ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин». З 1985 по 1989 р. працював в Комплексній геофізичній партії Дніпровської геолого-геофізичної експедиції ДГП «Північукргеологія» на посадах геофізика, начальника загону, головного інженера партії. З 1989 р. перейшов на роботу в Базову петрофізичну лабораторію НДЧ геологічного ф-ту Київського державного ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, де працював на посаді провідного інженера до 1992 р. З 1992 р. – на викладацькій роботі на кафедрі геофізики геологічного ф-ту університету: 1992–1997 рр. – асистент, 1998–2002 рр. – доцент, з 2002 р. – завідувач кафедри геофізики, з 2007 р. – декан геологічного ф-ту. У 1996 р. захистив кандидатську, а в 2004 р. – докторську дисертацію на тему «Теорія та методологія комплексної геодинамічної інтерпретації даних геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів». В 1998 р. отримав вчене звання доцента, а в 2005 р. – професора кафедри геофізики.

Автор понад 160 наукових та 11 навчально-методичних робіт, серед яких 2 монографії «Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів» (2004), «Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об’єкти» (2008, разом з Винниченко О.Б., Кендзерою О.В.), 3 навчальні посібники, 2 підручники.

Підготував 8 кандидатів наук.

З 2005 р. очолює Спеціалізовану раду з захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей геофізика та геоінформатика (геологічні та фізико-математичні науки), член Спеціалізованої ради з захисту дисертацій при Інституті геофізики НАНУ.

Головний редактор «Вісника Київського університету», серія «Геологія»; член редколегій журналів «Геоінформатика», «Геодинаміка», «Геофізичного журналу».

Нагороджений відзнаками Голови Київської міської держадміністрації за досягнення в науці та освіті: Почесною грамотою (2002), Знаком пошани (2007); Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2004), галузевими відзнаками Державної геологічної служби: Знаком Почесний розвідник надр, медаллю Л.І. Лутугіна. У 2009 р. Указом Президента йому присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України».