Vidmachenko1Відьмаченко Анатолій Петрович.

 

Відомий учений-фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2009 р.

Народився 17.11.1952 р. у с. Горбовичі Києво-Святошинського р-ну Київської обл. у сім’ї службовців. У вересні 1970 р. вступив до Київського державного ун-ту (КДУ) ім. Т.Г. Шевченка на кафедру астрономії фізичного ф-ту, який закінчив у 1975 р. Після закінчення КДУ почав працювати на посаді старшого лаборанта кафедри астрономії КДУ. З 1977 р. – інженер Головної астрономічної обсерваторії (ГАО) Національної академії наук України. З 1981 – м.н.с., з 1986 – н.с., з 1991 – с.н.с. і з 1999 – завідувач відділу фізики тіл Сонячної системи (ФТСС). За сумісництвом, з 1995 р. викладає курс «Порівняльна планетологія» на кафедрі астрономії фізичного ф-ту Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка, а з 2000 – курси «Загальна фізика» і «Фізика» на кафедрі фізики Національного ун-ту біоресурсів і природокористування. У 1979–1983 рр. навчався в аспірантурі ГАО НАН України. В 1983 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1999 р. – докторську. Вчене звання професора кафедри загальної та технічної фізики присвоєно у 2007 р. У 1986 р. обраний дійсним членом-кореспондентом Національної Академії наук Республіки Болівія.

Наукові інтереси: розробка, виготовлення і дослідження фотометричної, спектральної і поляриметричної апаратури для дистанційного дослідження тіл Сонячної системи та інших небесних об’єктів.

Займається розробкою наукової апаратури для підготовки і проведення міжнародного російсько-українського космічного експерименту (КЕ) на Міжнародній космічній станції «Планетний патруль». В рамках КЕ керує розробкою, виготовленням і дослідженнями наукової апаратури для космічного телескопа, в склад якої входять спектрометр-поляриметр на ультрафіолетову ділянку спектра та статистичний Фур’є-спектрометр на ультрафіолетову ділянку спектра.