УшенкоУшенко Олександр Григорович

Відомий учений-оптик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2010 р.

Народився 29.08.1955 р. у м. Кіровоград. З 1962 р. по 1972 р. навчався у Чернівецькій середній школі №3, яку закінчив із золотою медаллю. У 1972 р. вступив на кафедру оптики фізичного ф-ту Чернівецького державного ун-ту, який закінчив у 1977 р. з червоним дипломом за спеціальністю «інженер-фізик-оптик». З 1977 р. працював на посаді техніка кафедри оптики. У 1978 р. переведений на посаду завідувача лабораторією цієї ж кафедри. З 1978 по 1984 р. працював старшим лаборантом кафедри кореляційної оптики. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика в Ін-ті фізики Академії наук Білорусії. У 1984–1988 рр. працював асистентом цієї ж кафедри. У 1988 р. вступив до докторантури, яку закінчив у 2001 р. У цьому ж році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика у Чернівецькому національному ун-ті ім. Ю. Федьковича. З 2001 по 2004 р. працював професором кафедри кореляційної оптики. З 2004 р. працює завідувачем кафедри оптики і спектроскопії. У 2004 р. обраний на посаду проректора з наукової роботи Чернівецького національного ун-ту ім. Ю. Федьковича.

Автор 13 монографій, понад 200 статей та 30 патентів.

Підготував 1 доктора та 10 кандидатів наук.