Цвих Володимир Федорович

Відомий учений-філософ, політолог. Доктор полiтичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2009 р.

Народився 22.04.1948 р. у с. Хотешів Камiнь-Каширського району Волинської обл. У 1972 р. закiнчив фiлософський ф-т Київського державного унiверситету iм. Т.Г.Шевченка. У 2004 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Профспілки у громадянському суспільстві: особливості парадигми відносин». В ун-ті працює з 1972 р.: iнженером, заступником секретаря комiтету комсомолу, заступником голови профкому. З 1979 р. – асистент. У 1985–1987 рр. – заступник секретаря парткому. З 1987 р. – голова профкому Київського державного унiверситету iм. Т.Г. Шевченка, доцент фiлософського ф-ту; З 2005 р. – професор фiлософського ф-ту. З 2006 р. – завiдувач кафедри полiтологiї фiлософського ф-ту.

Головні напрями наукових досліджень: теорія політики, громадянське суспільство: історія, теорія та практика. Викладає курси: «Політологія» та «Громадянське суспільство», «Кратологія», «Методологічні засади політології»

Автор монографій, навчальних посібників та підручників з політології. Усього має понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Голова профспiлкової органiзацiї унiверситету, Голова конференції трудового колективу ун-ту, член вченої ради ун-ту та вченої ради ф-ту, член президiї Центрального Комiтету профспiлки освiти i науки України та Київської мiської ради профспiлок. Обирався до складу Конгресу Федерацiї профспiлок України. Вiце-президент Євразiйської асоцiацiї профспiлкових органiзацiй унiверситетiв. Член спецiалiзованих вчених рад по захисту докторських i кандидатських дисертацiй, голова Науково-методичної комiсiї з полiтологiї МОН України, член редакцiйних колегiй ряду спеціалізованих видань.

Нагороджений знаком «Вiдмiнник освiти України» (2003). Має «Знак Пошани» та Подяку Київського мiського голови, вищi профспiлковi нагороди. Заслужений працiвник освiти України (2004). Нагороджений Мiнiстерством освiти i науки України Знаком «Петро Могила» (2005). Має «Знак академії педагогічних наук України» «Ушинський К.Д.» (2007), орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2008), «Медаль до 1500-річчя Києва».