TsymbalyukВіталій Іванович Цимбалюк

Визначний учений-нейрохірург. Доктор медичних наук, професор. Член-кореспондент НАМН України. Академік АН ВШ України з 1993 р.

Народився 26.01.1947 р. в с. Симонів Гощанського р-ну Рівненської обл. Закінчив Тернопільський медін-т (1970). З 1971 р.– в Ін-ті нейрохірургії: клінічний ординатор, ординатор, молодший та старший науковий співробітник. Професор кафедри нейрохірургії НМУ (1986 – 1993). Кандидат мед. наук (1976). У 1985 р. захистив докторську дисертацію «Нейрохірургічне лікування спастичності у хворих з екстрапірамідною патологією». Професор (1989). Заст. директора Ін-ту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України (від 1990 р.), завідувач кафедри нейрохірургії НМУ ім. О.О.Богомольця (від 1993 р.), керівник клініки відновної нейрохірургії (від 1988 р.). Нейрохірург вищої категорії.

Основні напрями наукової діяльності: відновна нейрохірургія, функціональна та стереотаксична нейрохірургія, нейрохірургія периферичної нервової системи, нейротрансплантація, нозокоміальні інфекції, історія нейрохірургії. Організатор та керівник нового напряму в нейрохірургії – відновної нейрохірургії. Розробив технологію і вперше провів нейротрансплантацію у хворих з органічними ураженнями нервової системи (дитячий церебральний параліч, апалічний синдром, епілепсія, наслідки черепно-мозкової та спінальної травми, дегенеративні захворювання тощо). Впровадив у клініку вітчизняні електростимуляційні системи для лікування больових синдромів, спастичності, епілепсії.

Автор 610 наукових робіт, зокрема 28 книг (монографій, підручників, посібників, довідників), 46 авторських свідоцтв та патентів.

Підготував 8 докторів та 46 кандидатів медичних наук.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради та вченої ради Ін-ту нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України, член вчених рад НМУ ім.О.О.Богомольця та другого лікувального ф-ту. Заступник головного редактора «Українського нейрохірургічного журналу», член редколегій семи журналів.

Член-кореспондент АМН України (1994). Віце-президент Української асоціації нейрохірургів та Української протиепілептичної ліги. Почесний член Російської асоціації нейрохірургів, член Всесвітньої та Європейської асоціації нейрохірургів, Європейського товариства функціональної та стереотаксичної нейрохірургії, Європейського товариства кріохірургів, член виконавчого комітету Європейського товариства нейрореабілітологів.

Заслужений діяч науки і техніки (1997). Лауреат двох Державних премій України (1996, 2002), премії АМН України (2003) та Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (1998). Нагороджений орденами «За заслуги» II та III ст., «Св.Володимира» III ст. та ін.; а також 5 медалями.