1_тоцький в мТоцький Владлен Миколайович

Відомий учений-фізіолог. Доктор біологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2000 р.

Народився в 1936 р. на Хмельниччині. В Одеському національному ун-ті ім. І.І.Мечникова працює з 1965 р. Понад 20 років був деканом біологічного ф-ту та проректором з навчальної роботи. Нині – завідувач кафедри генетики та молекулярної біології. Зробив істотний особистий внесок у втілення вимог Болонської угоди в навчальний процес біологічного ф-ту ОНУ ім. І. І. Мечникова.

Коло наукових інтересів – від проблем мембранного транспорту вітамінів і коферментів до генетичних механізмів онтогенетичної та філогенетичної адаптації рослин і тварин. В останні роки особлива увага прикута до розробки генетичних проблем адаптації, і зокрема питань коадаптації структурних генів за впливу на організми несприятливих чинників середовища.

Автор понад 200 наукових праць, із них – 3 монографії та біля 100 журнальних статей. Автор численних навчально-методичних розробок для студентів і сучасного українськомовного підручника «Генетика», який уже витримав два видання і знайшов широке використання у ВНЗ України.

Підготував 16 кандидатів та 2 докторів наук.

Входив до складу експертних комісій МОН, а також ВАК України. Науковий редактор журналу «Вісник ОНУ ім.І.І.Мечникова», член спеціалізованої ради при Селекційно-генетичному ін-ті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення УААН. Працював викладачем–консультантом у Монгольському національному ун-ті, за що був нагороджений Почесною грамотою і медаллю.

Обирався депутатом Одеської міської ради.

В 2005 р. нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та освіти. Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат премії ім. О. В. Палладіна НАН України.