ТКАЧ Микола Васильович

Відомий учений-фізик, організатор освіти та громадський діяч. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1993 р.

Народився 5.01.1945 у с.Дністрівка Кельменецького р-ну Чернівецької обл. Закінчив Чернівецький ун-т (1969). Кандидат наук (1974). З 1986 р. очолює кафедру теоретичної фізики Чернівецького національного ун-ту ім. Ю.Федьковича. У 1987 р. захистив докторську дисертацію, в цьому ж році присвоєно звання професора і призначено проректором ун-ту з наукової роботи. З 2001 р. до 2005 р. – ректор ЧНУ, а з лютого 2005 р. по травень 2006 р. – голова Чернівецької обласної державної адміністрації. Нині – завідувач кафедри теоретичної фізики Чернівецького національного ун-ту ім. Ю. Федьковича.

Створив наукову школу, яка займається проблемами наногетеросистем, що є переднім краєм сучасної фізики.

Автор понад 250 наукових праць. У 2003 р. видав рекомендований Міністерством освіти і науки України начальний посібник «Квазічастинки у наногетеросистемах»

Підготував 17 кандидатів та 3 докторів наук.

Був на науковому стажуванні в Саскачеванському ун-ті (м. Саскатун, Канада, 1987), налагоджував наукові контакти з Бухарестським ун-том та Ін-том ядерної фізики АН Румунії (1995), з ун-том м. Баня-Лука (Сербія, 1995), із С.-Петербурзьким фізико-технічним ін-том Російської АН (1996, 1997). Брав участь у роботі міжнародних конференцій з проблем фізики в США (м. Бостон, 1998), в Німеччині (м. Берлін, 1999). Впродовж півтора десятка років був головою спеціалізованої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій на фізичному ф-ті зі спеціальностей «теоретична фізика», «фізика твердого тіла», «оптика», «напівпровідники та діелектрики». З 2009 р. – голова експертної ради з природничих та математичних наук при Державній акредитаційній комісії України.

У 2000 р. присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України.

Член Президії АН ВШ України (2004–2007).