Foto_TerekТерек Ольга Іштванівна

Відомий учений у галузі фізіології рослин. Доктор біологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1996 р.

Народилася 3.05.1940 в с. Тисасірма, тепер – с. Дротинці Закарпатської обл. Закінчила біологічний ф-т ЛДУ ім. І.Франка (1965), де працює понині. Кандидат (1969), доктор (1988) біологічних наук, професор (1991), завідувач кафедри фізіології та екології рослин ЛНУ ім. І.Франка (з 1992 р.).

Основні наукові дослідження зосереджені у двох напрямах: вивчення впливу фізіологічно активних речовин на ріст рослин та азотний метаболізм на моделях різного рівня складності з метою конкретизації теоретичних положень регуляції росту рослин; вивчення адаптивних реакцій рослин до дії несприятливих чинників навколишнього середовища та застосування екзогенних регуляторів росту з протекторними властивостями.

Автор 300 наукових публікацій, 11 навчально-методичних, серед яких, зокрема, «Фізіологія рослин» (2005), «Ріст рослин» (2007).

Підготувала 10 кандидатів наук.

Заслужений професор Львівського національного ун-ту ім. І. Франка (2003). Член президії Всеукраїнського товариства фізіологів рослин та голова його Львівського відділення.

Була членом спеціалізованих рад із захисту докторських (у КНУ ім. Т.Шевченка) та кандидатських дисертацій (у ЛНУ ім.І.Франка), головою оргкомітету двох міжнародних наукових конференцій «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі» (1998, 2004).

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2010).