Професор Св нц цькийСвінціцький Анатолій Станіславович

Відомий учений-медик. Доктор медичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007 р.

Народився 2.05.1948 р. У 1975 р. закінчив з відзнакою лікувальний ф-т Київського медін-ту ім.О.О.Богомольця. В 1981 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Функциональное состояние миокарда и его изменения в процессе лечения у больных инфекционно-аллергической формой бронхиальной астмы». В 1985 р. обраний на посаду доцента, а в 1990 р. – завідувача кафедри госпітальної терапії №2. В 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Состояние гастродуоденальной системы при основных ревматических заболеваниях». Професор (1995). Декан з інтернатури і підвищення кваліфікації лікарів НМУ ім. О.О.Богомольця (з 2005 р.). З 2007 р. – проректор з лікувальної роботи НМУ. Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію з терапії.

Основні наукові дослідження стосуються вивчення особливостей патології органів травного тракту в умовах супутнього ураження опорно-рухового апарату та дії радіоактивного фактора, розробки методів діагностики й лікування.

Автор понад 430 наукових праць, зокрема 28 підручників, монографій, навчальних посібників, довідників, 25 авторських свідоцтв та патентів.

Підготував 1 доктора та 16 кандидатів наук.

У 2003-2006 рр. був позаштатним консультантом Комітету ВР України з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, брав участь у розробці ряду законопроектів з питань медицини.

Член президії Української асоціації ревматологів, член правління Українського наукового товариства терапевтів, член Міжнародної академії ім.Альберта Швейцера, почесний член Польської академії медицини, голова Українсько-польського Лікарського товариства, член правління «Товариства житомирян».

За здобутки в розвитку медичної науки та практики нагороджений медаллю ім. М.Д.Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» (2001), знаком «Відмінник освіти України» (1998), Почесною грамотою Київського міського голови (2002), відзнакою Київського міського голови «Знак пошани» (2004), Почесною грамотою МОЗ України (2004, 2007), Почесною грамотою голови Житомирської обласної державної адміністрації (2005), Медаллю миру в пам’ять про Нагасакі Міжнародної академії ім.Альберта Швейцера (2005). В 1997 р. за монографію «Гастроентерологія» присуджена Премія ім. Ф.Г.Яновського НАН України.