Стоян Володимир Антонович

Відомий учений у галузі моделювання складних систем. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2010 р.

Народився 15 вересня 1945 р. у с.Маньківка Бершадського р-ну Вінницької обл.. У 1963 р закінчив Красносільську СШ Бершадського р-ну Вінницької обл. з золотою медаллю, у 1969 р. - механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. У 1969 – 1971 рр. навчався в аспірантурі механіко-математичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

З 1993 по 1999 р. заст. декана ф-ту кібернетики КНУ ім.Т.Шевченка, у 1999-2000 доцент кафедри моделювання складних систем, З 2000 р. – професор кафедри моделювання складних систем.

Кандидат фізико-математичних наук (1975), доктор фізико-математичних наук (1999). У 1981 р. здобув вчене звання доцента кафедри моделювання складних систем.

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання динаміки лінійно розподілених просторово-часових процесів в умовах неповноти даних про їх початково-крайовий стан; проблеми керування динамікою лінійно розподілених просторово-часових процесів в умовах неповноти даних про їх початково-крайовий стан; ідентифікаційні методи побудови лінійних, псевдолінійних та нелінійних моделей динаміки розподілених просторово-часових процесів; дослідження динаміки нелінійних просторово-часових систем; програмна реалізація методів математичного моделювання динаміки розподілених просторово-часових систем.

Автор 156 наукових праць.

Підготував 4-х кандидатів наук.

Відмінник освіти України.