Фото Стеценко С Г  СТЕЦЕНКО СЕМЕН ГРИГОРОВИЧ

Відомий учений-правознавець. Доктор юридичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2008 р.

Народився 15.12.1974 р. у м. Ізяславі Хмельницької обл. У 1997 р. закінчив Військово-медичну академію (м. Санкт-Петербург), ф-т підготовки лікарів для військово-повітряних сил, спеціальність «лікувальна справа», кваліфікація «лікар». У 1998 р. закінчив з відзнакою Російський державний педагогічний ун-т ім. Герцена (м. Санкт-Петербург), спеціальність «юриспруденція», кваліфікація «юрист». З 1998 р. – начальник медичної служби Учбового Центру Військово-медичної академії Міністерства оборони Російської Федерації (м. Санкт-Петербург). З 1999 р. – начальник науково-дослідної лабораторії Державного ін-ту удосконалення лікарів Міністерства оборони Російської Федерації (м. Москва). З 2004 р. – начальник кафедри адміністративного права та управління в органах внутрішніх справ (з 2006 р. – кафедра громадської безпеки) Навчально-наукового ін-ту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського національного ун-ту внутрішніх справ. З 2007 р. – завідувач кафедри теорії держави і права Національної академії прокуратури України.

Наукові інтереси: адміністративне право, медичне право, теорія держави та права. Був керівником та організатором 1-ї (травень 2003 р.) та 2-ї (березень 2004 р.) Всеросійської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правового регулювання медичної діяльності» (м. Москва), що збирали провідних спеціалістів Росії та країн СНД.

 Автор 215 наукових праць, з яких 2 підручники, 6 монографій, 5 навчально-методичних посібників. Зокрема, автор першого на теренах СНД підручника «Медичне право» (2004 р.).