Стеблюк Володимир Іванович

Відомий учений у галузі обробки металів. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2000 р.

Народився 12.08.1937 р. в сашперівка Тетієвського р-ну Київської обл. Закінчив з відзнакою механічний ф-т КПІ. Працював в ін-ті посадах асистента, доцента, професора кафедри обробки металів тиском. З 1994 р. по 2005 р. – завідувач цієї кафедри. Ниніпрофесор кафедри механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів механіко-машинобудівного ін-ту НТУУ «КПІ».

Основний науковий напрямінтенсифікація операцій листового штампування.

Автор 140 наукових робіт та 42 винаходів. Співавтор навчального посібника «Технологія листового штампування».

Підготував 5 кандидатів технічних наук.

Відмінник освіти України, заслужений викладач Національного технічного ун-ту України «Київський політехнічний ін-т».