P9170149Станжицький Олександр Миколайович.

Відомий вчений-математик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2008 р.

Народився 20.03.1963 р. в с. Чупира Білоцерківського р-ну Київської обл. В 1985 р. закінчив механіко-математичний ф-т Київського державного ун-ту ім. Т. Шевченка. В цьму ж році вступив до аспірантури при кафедрі диференціальних рівнянь. З 1987 р. – асистент, з 1995 р. – доцент, а з 2003 р. – завідувач кафедри загальної математики механіко-математичного ф-ту Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. Кандидатську дисертацію захистив у 1989 р., докторську – в 2002 р.

Наукові інтереси: теорія звичайних диференціальних рівнянь (якісна теорія стійкості, дослідження інваріантних многовидів; асимптотичне інтегрування систем звичайних диференціальних рівнянь методами нелінійної механіки; обґрунтування схем усереднення Боголюбова); системи різницевих видань; стохастичні системи; теорія оптимального керування.

Автор 70 наукових правь, 1 монографії, 6 навчальних посібників.

Нагороджений багатьма почесними грамотами та дипломами. Має Пам’ятну медаль ім. М.М. Боголюбова «За високий рівень наукових результатів в галузі математичних наук» НАН України.