СопронюкСопронюк Федір Олексійович

Відомий учений у галузі прикладної математики. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2005 р.

Народився 10.11.1946 р. в с.Осники Лановецького р-ну Тернопільської обл. У 1964 р. вступив на математичний ф-т Чернівецького держ. ун-ту, який закінчив у 1969 р. Працював інженером, старшим інженером, математиком-програмістом обчислювальної лабораторії Чернівецького ун-ту. У 1973–1976 рр. навчався в аспірантурі обчислювального центру Ризького ун-ту, після закінчення якої працює в ЧНУ ім.Ю.Федьковича на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри математичних проблем управління і кібернетики. Нині – декан ф-ту комп’ютерних наук. Кандидатську дисертацію захистив у 1979 р., докторську – у 1996 р. Вчене звання доцента присвоєне в 1984 р., професора – у 1998 р.

Викладає фундаментальні та професійно-зорієнтовані дисципліни: «Програмування (інформатика)», «Теорія керування», «Математичні і комп’ютерні моделі мехатронних систем», «Цифрова обробка інформації та розпізнавання образів», «Технології розробки розподілених баз даних», керує магістерськими та дипломними роботами.

Автор понад 70 наукових статей та монографії «Моделювання та оптимізація систем управління з розгалуженням структур».

Підготував 3 кандидатів наук.

Член редколегій збірника наукових праць ЧНУ ім.Ю.Федьковича та наукового журналу Сучавського ун-ту (Румунія). Член оргкомітетів багатьох міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій. Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Тернопільському державному технічному ун-ті ім. І.Пулюя.