smyntyna.jpgСминтина Валентин Андрійович

Відомий вчений в галузі фізики і техніки напівпровідників, сенсорної електроніки та технології, організатор освіти. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1997 р.

Народився 08.09.1948 р. в с. Вишневе Татарбунарського р-ну Одеської обл. У 1971 р. закінчив з відзнакою фізичний ф-т Одеського державного (з 2000 р. – національного) ун-ту ім. І.І. Мечникова (ОНУ), а у 1974 р. – аспірантуру цього вишу. У 1974–1991 рр. працював молодшим, старшим, провідним та головним науковим співробітником. У 1981–1984 рр. – заст. декана фіз. ф-ту з наукової роботи, з 1994 р. – зав. кафедри експериментальної фізики. У 1992–1995 рр. працював проректором. У 1995-2010 рр. – ректор Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечникова. З 2010 р. – радник ректора. Доктор фізико-математичних наук (1988), професор (1990).

Наукові інтереси пов`язані з вивченням механізмів електронно-молекулярних процесів на поверхні та межі поділу напівпровідників, що поклало початок новому напрямку досліджень у цій галузі. Ним створено НДЛ «Сенсорної електроніки і технології» (1989), розроблені газові сенсори нового покоління. Керівник наукової школи з фізики поверхні напівпровідників в ОНУ. Відкрив навчально-науковий центр медичної та біологічної фізики (1999).

Автор понад 500 наукових робіт, серед яких 5 наукових монографій, 35 статей без співавторів, 19 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 5 підручників, рекомендованих МОН України, навчальні посібники.

Віце-президент Українського фізичного товариства, член комітету з Державних премій України, заступник голови Наукової Ради з фізики напівпровідників при Президії НАНУ та керівник її секції №5, заступник Голови Південного наукового центру, НАН України, голова секції фізики Південного наукового центру науковий керівник регіонального семінару з проблем фізики та голова координаційного семінару з фізики напівпровідників Південного наукового центру НАН України.

Має державні нагороди: Заслужений діяч науки і техніки України (2000); Державна премія України з науки і техніки (2007 р.); Орден «За заслуги» III ст. (2004); Золота медаль «10 років незалежності» I ст. 2001 р.; Почесна грамота Верховної Ради (2008); Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (2007); Грамота Верховної Ради України (2006); Відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» (2007); Відзнака «За наукові досягнення» (2008); Відзнаки МОН України «За наукові досягнення» (2006, 2007) Відмінник освіти України (2000 р.) та ін.