Скаб Мар’ян Стефанович

 

Учений у галузі українського мовознавства. Доктор філологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 19ХХ р.

Народився 20.05.1958 р. у м. Чернівцях. Після закінчення в 1980 р. філологічного ф-ту Чернівецького державного університету упродовж 1980-89 років працював у Полтавському педагогічному інституті ім. В.Г.Короленка (асистент, з 1984 — старший викладач кафедри української мови; з 1986 — старший викладач, доцент кафедри загального та російського мовознавства; з 1989 — доцент кафедри  української мови), з 1990 р. працює в Чернівецькому державному університеті (тепер Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича) на посадах старшого викладача, доцента кафедри української мови; з 1994 року — доцента, з жовтня 2003 року –  професора, а з січня 2004 -  завідувача кафедри історії та культури української мови. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію (керівник – д. філол. н., проф. Вихованець І.Р.), а в 2002 р. – докторську дисертацію „Функціональна сфера апеляції в українській мові (семантика, граматика, прагматика, стилістика)” за фахом «українська мова».

Основні напрямки наукових досліджень пов’язані із функційною граматикою, лінгвістичною прагматикою, мовним етикетом, славістикою та лінгводидактикою. Автор понад 185 наукових праць, серед них 2 монографії та 26 навчальних посібників.

У галузі функційної лінгвістики створив власну наукову школу, підготував 6 кандидатів наук.

Член редколегій наукових журналів  „Українська мова” (Київ), „Теорія і практика викладання української мови як іноземної“ (Львів), „Типологія та функції мовних одиниць“ (Луцьк), „Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія” (Чернівці), „Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський” (Чернівці), „Annales Universitas Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” (Краків, Польща).