СивороновСіворонов Альберт Олексійович

Відомий учений-геолог. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1994 р.

Народився 5.04.1938 р. у м.Гомелі (Білорусь). Закінчив геологічний ф-т ЛДУ ім.І.Франка у 1960 р. У 1960–1963 рр. – ст. інженер Забайкальської експедиції Львівського ун-ту, у 1963–1966 рр. – аспірант кафедри пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, з 1966 р. по 1987 р. спочатку асистент, а потім доцент цієї ж кафедри. З 1987 р. – завідувач кафедри загальної геології ЛНУ ім.І.Франка. У 1987 р. захистив докторську дисертацію на тему «Формації та походження нижньодокембрійських зеленокам’яних комплексів Східно-Європейської платформи». Читає курси «Загальна геологія», «Регіональна геологія», «Геологія України», «Геологія докембрію».

Наукові дослідження присвячені переважно актуальним проблемам стратиграфії, тектоніки, петрології і металогенії древніх щитів узагалі та Українського щита зокрема. Значний внесок зроблено у розв’язок проблеми формаційного розчленування нижньодокембрійських комплексів Українського і Балтій­ського щитів, розроблено стратиграфічну схему нижнього докембрію України. Досліджено гранітно-зеленокам’яні обл. Східно-Європейської платформи. Важливе наукове та практичне значення має аналіз металогенічної спеціалізації формацій зеленокам’яних комплексів. Ці роботи сприяли створенню наукової основи проведення цілеспрямованих пошукових робіт у межах Середньопридніпровської гранітно-зеленокам’яної обл. Значну увагу в науково-дослідницькій діяльності приділено надзвичайно актуальним питанням розробки пошуково-прогнозних критеріїв та вивченню закономірностей локалізації золоторудної мінералізації Українського щита. Розроблена концепція сприятливих для золотого зруденіння структурно-формаційних обстановок Українського щита. Виділені й охарактеризовані геолого-промислові типи золоторудних родовищ у зеленокам’яних поясах.

Автор понад 250 наукових праць, з них 19 монографій та навчальних посібників.

Член спеціалізованої ради при Львівському ун-ті із захисту докторських дисертацій. Член докембрійської секції Національного стратиграфічного комітету України. Член редколегії «Вісника ЛНУ ім.І.Франка».

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (1995) і медалі Лучицького Державної геологічної служби України. Присвоєне звання «Почесний розвідник надр», нагороджений знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України.