SytnikСитник Костянтин Меркурійович

Видатний учений-фітобіолог та організатор науки. Доктор біологічних наук, професор. Громадський і політичний діяч. Академік НАН України. Почесний академік АН ВШ України з 2007 р.

Народився 3.06.1926 р. у м. Луганську в родині коваля. Закінчив Луганський педін-т ім.Т.Шевченка (1949). З 1950 р. і донині працює в АН України, в якій пройшов шлях від аспіранта Ін-ту ботаніки ім. М.Г. Холодного до його директора, від кандидата наук до академіка. Керівник науково-організаційного відділу Президії АН УРСР (1962–1966), головний вчений секретар Президії (1966–1970), академік-секретар Відділення загальної біології (1972–1974), віце-президент, перший віце-президент АН УРСР (1974–1988). Народний депутат України ІІІ та ІV скликань (1998–2006). Нині – почесний директор Ін-ту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

Започаткував дослідження з біо- та хемосистематики рослин, заклав основи для подальшого розвитку генетичної та клітинної інженерії рослин в Україні. Розпочав дослідження фітогормональної регуляції процесів життєдіяльності кореня, листка та стебла із застосуванням найсучасніших методів електронної мікроскопії та цитохімії. Разом з колегами стояв біля витоків народження в Україні принципово нової галузі біології — інженерної ботаніки. Відкриття двобатьківського успадкування плазмогенів стало одним з найвидатніших досягнень вітчизняної науки, що відкрило перспективи створення генетично нових організмів. Висновки про особливу поведінку ядер і ДНКсумісних органел при соматичній гібридизації нині вважаються основними положеннями трансмісійної генетики. Організував комплексні дослідження впливу факторів космічного польоту на ріст, розвиток та життєдіяльність прокаріотичних та еукаріотичних організмів. Автор наукової частини програми польоту у космос українського астронавта Л.К. Каденюка на кораблі «Колумбія». Приділяє значну увагу питанням екології, охорони природи, формування екологічної культури. Редактор першого видання Червоної книги України (1980). Ініціатор публікацій наукової спадщини академіка В.І.Вернадського – творця вчення про біосферу.

Автор понад 1000 наукових та науково-популярних робіт.

Підготував 20 докторів та 30 кандидатів наук.

Голова Комісії з вивчення спадщини академіка В.І.Вернадського, Президент Українського ботанічного товариства. Член редколегій багатьох наукових журналів. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями «ботаніка» і «мікологія».

Лауреат Державної премії СРСР у галузі науки і техніки (1984), Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1979), Нагороди Святого Володимира АН ВШ України (2005). Кавалер багатьох орденів.

З 2010 р. головний радник Президії АН ВШ України.