sidorenkoliЛідія Іванівна Сидоренко

Відомий учений-філософ. Доктор філософських наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007 р.

Народилася 1952 р. в м.Донецьку в сім’ї архітекторів. Закінчила біологічний ф-т КДУ ім.Т.Шевченка. Навчалась в аспірантурі на філософському ф-ті цього ж ун-ту. В 1978 р. захистила кандидатську, а в 1991 р. – докторську дисертацію. З 1977 р. працює асистентом, з 1993 р. – професором кафедри філософії та методології науки КНУ ім.Т.Шевченка.

Сфера наукових зацікавлень: дослідження філософських та методологічних проблем новітньої біотехнології – генної інженерії. Цим проблемам присвячена монографія «Філософський аналіз розвитку та перспектив біотехнічних досліджень» – перша філософська робота в Україні, в якій феномен новітніх біотехнологічних практик був розглянутий багатоаспектно: в соціопрактичному, методологічному, світоглядному, цивілізаційному та культурному вимірах. Автор досліджень у галузі філософії екології, узагальнених у підручнику «Сучасна екологія: наукові, етичні та філософські ракурси».

Автор понад 60 наукових праць, зокрема посібника «Філософські проблеми сучасного природознавства».

Член контрольно-ревізійної комісії АН ВШ України з 2007 р.