Описание: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\ШВАЧКО цв.jpgШвачко Світлана Олексіївна

 

Відомий вчений у галузі германської філології. Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри германської філології Сумського Державного Університету. Академік АН ВШ України з 1997 р.

Народилася 25.11.1935 р. у м. Києві. Після закінчення у 1956 р. Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов працювала вчителем англійської мови в школах м. Горлівки (1956-1961), доцентом кафедри англійської філології Горлівського педінституту (1961-1975), професором англійської мови Сумського державного педінституту ім. А.С. Макаренка (1975-1994). У 1971 р. захистила кандидатську дисертацію (керівник – д.філол.н., професор Кошова І.Г.), у 1983 р. – докторську дисертацію (керівник – д.філол.н., професор Жлуктенко Ю.О.) за фахом 10.02.04 – германські мови. Очолювала кафедру англійської філології Сумського педінституту (1985-1993). На сьогодні професор керує секцією теорії та практики перекладу кафедри германської філології Сумського державного університету.

Основні напрямки наукових розвідок пов’язані з типологічними аспектами категорій кількості, негації, лакунарності, лінгвістичними аспектами текстів малого жанру. Автор понад 500 праць, серед них – 8 монографій, 5 навчальних посібників. Персональний профіль проф. Швачко С.О. в Google Scholar (2016 р.) складається з 482 публікацій, має h-індекс 10. Публікації вченого обраховуються наукометричною базою даних Web of Science.

Її девіз – «Навчити вчитися!», реалізація якого очевидна з огляду на активну участь у науковому житті пошукачів кафедри германської філології. Під керівництвом Світлани Олексіївни успішно захистилися 13 аспірантів. Постійно опонує кандидатські та докторські дисертації.

Член спеціалізованих вчених рад: Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Херсонського державного університету; член редколегії наукових видань: Науковий вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія»; науковий журнал «Філологічні трактати»; Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; журнал «Наукові студії – ХХІ Українського гуманітарного інституту (Київ – Буча)».

Нагороджена медаллю А. С. Макаренка (1988), знаками «Відмінник народної освіти України» (1984), «Відмінник освіти України» (2007), «Заслужений професор СумДУ» (2007), Почесною грамотою Академії педагогічних наук України «За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 60-річчя заснування закладу» (2008). Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого в (2010). Нагороджена знаком ««Петро Могила» Міністерства освіти і науки України (2010).