Ш кола Ігор Миколайович

Відомий учений-економіст. Доктор економічних наук, профессор. Академік АН ВШ України з 2010 р.

Народився 14.02.1940 р. у м. Ашхабад Туркменської РСР. У 1964 р. закінчив Криворізький гірничорудний ін-т, а в 1967 р. – Харківський інженерно-економічний ін-т за спеціальністю інженер-економіст. З 1968 р. – аспірант Харківського інженерно-економічного ін-ту. Кандидатську дисертацію захистив у 1972 р. У 1988 р. захистив докторську. З 1973 р. по 1989 р. викладав економічні дисципліни в ін-тах Кривого Рогу та Херсону. З 1989 р. по 2000 р. завідував кафедрою міжнародної економіки економічного ф-ту Чернівецького національного ун-ту ім. Ю.Федьковича. З 2000 р. працює завідувачем кафедри економіки підприємництва та менеджменту Чернівецького торговельно-економічного ін-ту КНТЕУ. З 2003 р. і до цього часу обіймає посаду заступника директора з наукової, науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків з одночасним виконанням обов’язків завідувача кафедрою міжнародної економіки.

Наукові інтереси: проблеми взаємодії комплексної оцінки речових та особистих факторів виробництва, форми регіонального розвитку, міжнародні економічні відносин та розвиток туристичної індустрії.

Опублікував 245 наукових праць, зокрема 11 підручників та навчальних посібників для ВНЗ та 25 монографій.

Підготував 44 кандидатів та 1 доктора економічних наук.

Відмінник освіти України (2001), Заслужений діяч науки і техніки України (2007). Лауреат премії ім. О. Поповича (2006).