ShevchenkoШевченко Ірина Семенівна

Відомий учений-лінгвіст. Доктор філологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2009 р.

Народилася в м. Харкові, одержала спеціальність «філологія, англійська мова і література» у Харківському держун-ті ім. О.М. Горького. Викладала англійську мову в школах та вузах. Після закінчення аспірантури захистила кандидатську дисертацію «Сегментированные вопросы в современном английском языке (структурно-коммуникативный анализ)» в Одеському держуніверситеті ім. І.І. Мечникова (1988). З 1989 р. працювала на кафедрі перекладу та англійської мови у Харківському національному ун-ті ім. В.Н. Каразіна на посадах старшого викладача, доцента (1994) та професора. У 1997 р. стажувалась як запрошений дослідник Мічіганського університету (США) за грантом IREX. У 1999 р. захистила докторську дисертацію «Історична динаміка прагматичних властивостей англійського питального речення (16–20 ст.)» у Київському національному лінгвістичному ун-ті, одержала ступінь доктора наук. У 2002 р. присвоєно звання професора. З 2001 р. є завідувачем створеною нею кафедри ділової іноземної мови та перекладу в Харківському національному ун-ті ім. В.Н. Каразіна.

Наукові інтереси: теоретичне обґрунтування концепції історичної прагмалінгвістики, створення наукової школи когнітивної прагмалінгвістики і розробка теорії дискурсу в германістиці.

Автор понад 80 наукових праць, 3 монографій, 3 навчальних посібників, рекомендованих МОН України.

Під її науковим керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація

З 1990-х років дотепер є головним редактором фахового наукового журналу «Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна» (серія Романо-германська філологія, Методика викладання іноземних мов). Керівник постійнодіючого наукового міжнародного семінару «Актуальні проблеми когнітивно-комунікативної лінгвістики та перекладознавства». Організувала 6 шкіл-семінарів та 2 наукові школи. У 2000–2008 рр. – науковий керівник держбюджетних тем ф-ту іноземних мов ХНУ. У 2002–2006 рр. брала участь у розробці типової Програми МОН України з англійської мови для спеціальних цілей у вищій школі України. З 2002 р. голова спеціалізованої вченої ради К 64.051.16 із захисту кандидатських дисертацій (германські мови, загальне мовознавство) у Харківському національному ун-ті. У 2002–2003 – член фахової ради з філології МОН України. У 2003–2008 – член експертної ради з гуманітарних і соціальних наук Державної акредитаційної комісії України. Член International Pragmatic Association, Українського товариства дослідження англійської мови, Міжнародної комунікативної асоціації.