Сергійчук Володимир Іванович

Відомий учений-історик. Доктор історичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1998 р.

Народився 13.03.1950 р. в с. Прибережне Ружинського р-ну на Житомирщині. Закінчив ф-т журналістики КДУ ім.Т.Шевченка в 1972 р. та економічний ф-т Української сільськогосподарської академії в 1977 р. До 1987 р. працював у редакції газети «Сільські вісті». Кандидатську дисертацію на тему «Народна армія на Україні в роки визвольної війни. 1648–1654 (організація, озброєння, забезпечення)» захистив у 1982 р., докторську - «Українське козацьке військо в другій половині XVІ–середині XVІІ ст.» – у 1992 р. Нині – професор КНУ ім.Т.Шевченка.

Досліджує проблеми історії України, зокрема українського козацтва, розселення українців у світі, національних меншин в Україні, діяльності ОУН-УПА, внеску українців у розвиток світової науки і культури.

Автор численних публікацій у періодиці. Окремі монографічні видання: «Іменем Війська Запорозького» (1991), «Національна символіка України» (1992), «Німці в Україні» (1994), «Етнічні межі і державний кордон України» (1996, 2000), «ОУН-УПА в роки війни» (1996), «Армія Богдана Хмельницького» (1996), «Наша кров – на своїй землі» (1996, 1997, 2000), «Уся правда про єврейські погроми» (1996), «Як нас морили голодом» (1996, 2003, 2006), «Богдан Хмельницький та його старшина» (1996), «Трагедія українців Польщі» (1997), «Погроми в Україні. 1914–1920» (1998), «Десять буремних літ. Західноукраїнські землі в 1944–1953 рр.» (1998), «Українська соборність» (1999), «Депортація поляків з України» (1999), «Симон Петлюра і єврейство» (1999, 2006), «Правда про «золотий вересень» 1939-го» (1999), «Українізація» Росії» (2000), «Радянські партизани проти ОУН-УПА» (2000), «Новітня каторга» (2001), «Український Крим» (2001), «Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків у боротьбі за віру і державу» (2001), «У боротьбі за рідну віру римо-католики України завжди були несхитними» (2001), «Неусвідомлення України» (2002), «Тавруючи визвольний прапор» (2002, 2006), «Трагедія Волині» (2003), «Поляки на Волині в роки Другої світової війни» (2003), «Самі себе звоювали» (2003), «Дмитро Вишневецький» (2003), «Переяславська рада – трагедія України і програш Європи» (2003), «Симон Петлюра» (2004), «Український здвиг»(Закерзоння, Волинь, Прикарпаття, Поділля, Наддніпрянщина) в 5 томах (2004 – 2005), «Будівничий української нації» (2006), «Соборна пам’ять України» (2006).

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2009).

Член Президії АН ВШ України (2004–2007).