Шищенко Петро Григорович

Відомий учений у галузі географії й екології. Доктор географічних наук, професор. Член-кореспондент НАПН України. Академік АН ВШ України з 1996 р.

Народився 8.02.1936 р. в с. Покришів Брусилівського р-ну Житомирської обл. Закінчив Коростишівське педучилище (1954) та географічний ф-т Київського педін-ту (1959). У 1959–1961 рр. працював у ґрунтознавчій експедиції в Україні, Казахстані, Західному Сибіру. З 1961 р. – аспірант, доцент, професор КНУ ім.Т.Шевченка. У 1971–1975 рр. – зав. кафедри фізичної географії та охорони природи, у 1985–1989 рр. та 1994–1999 рр. – декан географічного ф-ту. З 1995 р. – завідувач створеної ним кафедри географії України.

Наукові інтереси – в галузі фізичної географії, ландшафтознавства, конструктивно-географічних досліджень. Один з фундаторів української наукової школи еколого-географічного аналізу. Дидакт-методист зі шкільної і вузівської географії. Розробник концепції змісту і стандартів шкільної і базової вищої географічної освіти. Учасник міжнародних географічних конгресів у Гаазі (1996), Сеулі (2000), Глазго (2004).

Опублікував понад 500 наукових праць. Автор і співавтор 16 монографій, 18 підручників і навчальних посібників з прикладної фізичної географії, географії України для середніх і вищих закладів освіти, програм вузівських курсів та програм профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, ряду карт до Національного атласу України.

Підготував 7 докторів і 21 кандидата наук.

Член-кореспондент Академії педагогічних наук України (1992). З 1995 р. - Президент Українського географічного товариства, організатор десяти з’їздів УГТ (1964–2008). Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у КНУ ім.Т.Шевченка. Член експертної ради з природничих наук та математики Державної акредитаційної комісії України, голова комісії з географії та геології Малої академії наук. Відповідальний редактор міжвідомчого наукового збірника «Фізична географія та геоморфологія», член редколегії Екологічної енциклопедії, журналу «Географія та основи економіки в школі», «Українського географічного журналу» тощо.

Лауреат Державної премії України (1993). Заслужений діяч науки і техніки України (1999). з 2005 – Почесний доктор Ужгородського національного ун-ту, з 2009 р. – Заслужений професор Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. Нагороджений знаком «К.Д.Ушинський». Почесний професор Таврійського національного ун-ту ім. В.І.Вернадського, почесний доктор (Honoris causa) Ужгородського національного ун-ту. Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (1994).

Член Контрольно-ревізійної комісії АН ВШ України з 2007 р.