Савельєв Євген Васильович

Відомий учений-економіст. Доктор економічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2008 р.

Народився 04.01.1938 р. У 1960 р. закінчив Одеський кредитно-економічний ін-т (нині – Одеський економічний ун-т), у 1966 р. – аспірантуру Донецького національного ун-ту, а згодом – докторантуру Ради по використанню продуктивних сил України Академії наук Української РСР.

Сфера наукових інтересів: міжнародна економіка, маркетинг. Нині проректор Тернопільського національного економічного університету.

Автор численних наукових праць, у яких, зокрема, вирішено такі проблеми: розроблено форму заробітної плати, адаптованої до вартості робочої сили; створено методики оцінки діяльності працівників і підприємств; розроблено систему інтеграції України в Європейський Союз; сформовано основи маркетингової діяльності в умовах перехідної економіки та виходу українських підприємств на світовий ринок.