FotoСаух Петро Юрійович

Відомий учений-філософ, організатор освіти. Доктор філософських наук, професор. Академік-засновник АН ВШ України (1992).

Народився 25.05.1950 р. в с. Сімаківка Житомирської обл. У 1973 р. закінчив філософський ф-т КДУ ім.Т.Шевченка. Працював у Донецькому політехнічному, Житомирському сільськогосподарському ін-тах та Українському ін-ті інженерів водного господарства (Рівне) на посадах професора, завідувача кафедри та декана. Стажувався та працював в ун-тах США, Німеччини та Франції. З 1998 р. по 2002 р. працював заступником голови Рівненської облдержадміністрації. З 2002 р. – ректор Житомирського державного ун-ту ім.І.Франка.

Засновник Поліської наукової школи філософії та феноменології релігії. Основні наукові праці присвячені проблемам релігієзнавства, культурології, соціальної філософії та глобалістики.

Є автором близько 350 наукових праць, серед яких монографії, навчальні посібники, підручники та наукові статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Підготував 20 кандидатів та докторів наук.

Головний редактор та член редколегій ряду наукових журналів та збірників, голова спеціалізованої ради із захисту дисертацій, голова ради ректорів ВНЗ Житомирської обл.

Почесний доктор і професор багатьох вітчизняних та зарубіжних наукових і навчальних закладів. Заслужений працівник освіти України. Відзнаки: Почесна грамота Верховної Ради України (2004), золота медаль Міжнародної кадрової академії «За заслуги в образовании» (2005), нагрудний знак МОН України «Антон Макаренко» (2005), медаль ім. К.Д. Ушинського АПН України (2007) тощо.