PhotoСамко Стефан Григорович

Відомий учений-математик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Почесний академік АН ВШ України з 2005 р.

Народився 28.03.1941 р. в Ростові-на-Дону (Росія). Закінчив Ростовський ун-т (1964), аспірантуру (1967) під керівництвом академіка АН БРСР Ф.Д. Гахова. Захистив кандидатську дисертацію в Білоруському ун-ті (Мінськ, 1967), докторську – в Математичному ін-ті АН СРСР ім. Стеклова (Москва, 1978). Доцент (1968–1972), професор Ростовського ун-ту (з 1972 р.), завідувач кафедри диференціальних та інтегральних рівнянь у цьому ж ун-ті; у 1979–1981 рр. – декан механіко-математичного ф-ту. Від 1995 р. також – професор ун-ту в Алгарве (Universidade do Algarve) в Португалії. З 1997 р. – член Наукового Центру CEMAT при Instituto Superior Tecnico в Ліссабоні. Від 2003 р. – керівник наукової групи «Harmonic Analysis, Operator Theory and Applications» цього центру.

Відомий вчений в царині теорії аналітичних функцій, теорії потенціалів, гіперсингулярних інтегралів, теорії дробового інтегро-диференціювання однієї та багатьох змінних, теорії інтегральних рівнянь I-го роду та інших галузях математичного аналізу.

Автор 225 наукових праць, зокрема монографій: «Гиперсингулярные уравнения и их приложения» (1984), «Дробные интегралы и производные и их применения» (1987), «Уравнения с инволютивными операторами и их приложения» (1988), «Fractional Integrals and Derivatives. Theory and Applications» (1993), «Hypersingular Integrals and Their Applications» (1998).

Підготував 18 кандидатів наук у Росії і 2 PhD в Португалії.

Підтримує тісний науковий зв’язок з математиками України. Організатор або голова оргкомітетів конференцій: 1984 р. – Теберда, СРСР; 1988 р. – Беной, СРСР; 2001 р. – Мадейра, Португалія; 2004 р. – Бордо, Франція. Постійний організатор та керівник секцій на Конгресах ISAAC (1997, 1999, 2001, 2003, 2005).

Член редколегій міжнародних наукових журналів: «Известия вузов. Математика»; «Integral Transforms and Special Functions»; «Fractional Calculus and Applied Analysis»; «Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute».

Фулбрайтівський професор у США (1992–1993). Нагороджений Міжнародним Diploma of Culture Американського біографічного ін-ту.