Румянцев Анатолій Павлович

Відомий учений-економіст. Доктор економічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007 р.

Народився 7.02.1941 р. у м. Біла Церква Київської обл. Закінчив у 1970 р. економічний ф-т КДУ ім. Т.Шевченка. У 1970–1973 рр. навчався у аспірантурі КДУ. У 1973 р. захистив канд. дисертацію на тему «Використання досягнень НТР в умовах міжнародної інтеграції (на прикладі НДР)». В 1987 р. захистив докторську дисертацію на тему «Система економічних інтересів світового господарства та удосконалення механізму їх реалізації». З 1973 р. працює в КНУ ім.Т.Шевченка; з 1988 р. по 1992 р. – завідувач кафедри економіки Ін-ту підвищення кваліфікації, з 1998 р. по 2002 р. – завідувач кафедри міжнародної економіки економічного ф-ту, з 2002 р. – професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Ін-ту міжнародних відносин.

Сфера наукових інтересів: міжнародний менеджмент, міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини, методологія наукових економічних досліджень, пріоритетні напрями управління зовнішньоекономічною діяльністю України в умовах глобалізації.

Автор понад 200 наукових праць, із них – 11 індивідуальних та колективних монографій, понад 20 підручників та посібників: «Міжнародна економіка» (2003, доповнений і перевиданий у 2004 і 2005); «Зовнішньоекономічна діяльність» (2000); «Міжнародний бізнес» (2000); «Основи економічної теорії: політекономічний аспект» (2002, у співавторстві); «Міжнародна торгівля послугами» (2003); «Політична економія» (2003, у співавторстві); «Міжнародна торгівля» (2004); «Світовий ринок послуг» (2006, у співавторстві); «Міжнародна економіка: практикум» (2007, у співавторстві).

Підготував 43 кандидатів та 3 докторів наук.

Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Працював заступником голови експертної комісії ВАК України. Член редколегій низки наукових видань, зокрема «Вісник Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка», «Економічний часопис», «Стратегія міжнародного економічного співробітництва», «Питання політичної економії» тощо.

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2010).