Рокоча Віра Володимирівна

Відомий учений-економіст. Доктор економічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2010 р.

Народилася 22.07.1951 р. у м. Крамоторську Донецької обл. У 1968 р. закінчила із золотою медаллю середню школу №17 і вступила на економічний факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка, по закінченні якого в 1973 р. вступила до аспірантури на кафедру політичної економії. Кандидатську дисертацію захистила у 1977 р. Працювала на цій кафедрі старшим інженером, асистентом, а з 1984 р. – доцентом. У 1986 р. отримала атестат доцента по кафедрі політичної економії. У 1990–1994 р. навчалася у докторантурі на цій кафедрі. У 1995 р. захистила докторську дисертацію і продовжувала працювати професором. З 1990 по 2000 р. пройшла декілька стажувань у Мюнхенському ун-ті Людвига Максиміліана (ФРН). З 2000 р. – професор кафедри міжнародної економіки. У 2002 р. отримала атестат професора по кафедрі міжнародної економіки. З 2006 р. – декан ф-ту міжнародних відносин, завідувач кафедри міжнародної економіки та бізнесу Ун-ту економіки та права «КРОК».

Автор понад 100 друкованих праць, присвячених переважно проблемам розвитку світової економіки.