RaranskiyкопированиеРаранський Микола Дмитрович

Відомий учений-фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1993 р.

Народився 18.03.1938 р. в с. Турятка Глибоцького р-ну Чернівецької обл. В 1960 р. закінчив кафедру рентгено-металофізики фізичного ф-ту Чернівецького державного ун-ту. У 1960–1964 рр. працював інженером на Чернівецькому інструментальному заводі. У 1964–1968 рр. аспірант кафедри рентгено-металофізики ЧДУ. З 1969–1974 рр. працював на посадах інженера, викладача, доцента кафедри фізики твердого тіла фізичного ф-ту ЧДУ. В 1970 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1974–2003 рр. – декан фізичного ф-ту ЧДУ; з 1988 р. і по теперішній час – завідувач кафедри фізики твердого тіла. В 1987 р. захистив докторську дисертацію на тему «Маятникові і муарові смуги в реальних монокристалах».

Створив новий науковий напрям – динамічне розсіяння Х-променів та Х-променева інтерферометрія. Робота в галузі дослідження фотон-фотонних і рентгено-акустичних ефектів розсіяння в реальних кристалах відзначена Державною премією України (1994).

Автор понад 450 наукових праць і навчальних посібників: «Точкові дефекти в алмазоподібних напівпровідниках», «Фізичні основи матеріалознавства», «Фізико-хімічні основи методів створення та аналізу точкових дефектів».

Підготував 25 кандидатів і 3-х докторів наук.

За досягнення в науковій і педагогічній роботі присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1988).