Прохоренко Віктор Якович

Відомий учений у галузі фізики металів. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1999 р.

Народився 10.07.1937 р. в м.Поліське Київської обл. У 1959 р. закінчив ЛДУ ім. І.Франка. У 1959–1964 рр. – ст.лаборант, інженер, ст.інженер, науковий співробітник конструкторського бюро «Термоприлад». У 1964–1985 рр. – аспірант, асистент, доцент, професор кафедри фізики металів ЛДУ ім. І.Франка. У 1985–2001 рр. – завідувач кафедри фізики металів та матеріалознавства Державного ун-ту «Львівська політехніка». У 1966 р. захистив канд. дисертацію на тему «Термоелектричні властивості розплавлених металів», у 1984 р. – докторську дисертацію на тему «Електронні властивості та атомна будова металевих розплавів». Нині – професор кафедри фізики металів та матеріалознавства Національного ун-ту «Львівська політехніка».

Наукові інтереси в галузях: структура, теплофізичні властивості і технологія металевих розплавів; процеси кристалізації та формоутворення;
взаємодія рідких металів з конструкційними матеріалами та захист від корозії.

Автор понад 400 наукових робіт.

Почесний професор Українського технічно-господарського ін-ту у Мюнхені (Німеччина) (1990); член президії Українського інженерного товариства у Львові (1990); голова секції матеріалознавства Української інженерної спілки, Київ (1990); дійсний член Академії інженерних наук України (1991), дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (1992);1993 — професор Педагогічного Університету у Жешові (Польща).

 титулярний професор Жешувського ун-ту (Польща, 2001); член Ливарної комісії Польської академії наук (2003).

Член редакційних колегій п’яти наукових часописів: «Технічні вісті» (Львів), «Журнал фізичних досліджень» (Львів), «Теорія та практика металургії» (Дніпропетровськ), «Archiwum Odlewnictwa» (Katowice), «Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів» (Львів).

Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки за цикл праць «Теоретичні та експериментальні дослідження з фізики рідких металів» (1983). Відмінник освіти України (1992).