ПОПОВИЧ Михайло Михайлович

Відомий вчений у галузі загального та романського мовознавства. Доктор філологічних) наук, професор, Академік АН ВШ України з 2012 р.

Народився 12.03.1946 в селі Старі Кривотули Отиніського р-ну (зараз Тисменецький р-н) Станіславської обл.(зараз Івано-Франківська). Після закінчення в 1970 р. ф-ту романо-германської філології Чернівецького державного університету працює на цьому ж ф-ті на посаді асистента кафедри французької мови (1970-1986), доцента цієї ж кафедри (1986-2004), професора (2004-по даний час). З 1989 р. завідувач кафедри французької мови, яку переіменовано у 2010 р. на кафедру романської філології та перекладу. В 1983 р. захистив кандидатську дисертацію (керівник – д.філол.н., професор Білецький А.О. ), а в 2002 р. – докторську дисертацію за фахом «романська філологія ».

Основні напрямки наукових досліджень пов’язані із загальним та романським мовознавством. Автор понад 100 наукових праць, серед них 1 монографія, 7 навчальних посібників та дві перекладені праці французьких авторів.

В галузі романського мовознавства створив власну наукову школу, підготував 5 кандидатів наук.

Засновник і редактор наукового збірника “Романо-слов’янський дискурс”, член редколегії Буковинського журналу, журналу Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики.  Член спеціалізованої вченої ради з захисту  дисертацій у Київському національному університеті. 

Кавалер французького ордена Академічних Пальм (2015), Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2016). Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003). Заслужений працівник освіти (2002).