Picture 181Поперенко Леонід Володимирович

Відомий учений-фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007 р.

Народився 2.12.1950 р. у м. Кременчуці. Закінчив КДУ ім.Т.Шевченка з відзнакою (1973). Аспірант каф. оптики фіз. ф-ту КДУ (1973–1976). Канд. фіз.-мат. наук (1982). Працював молодшим науковим співробітником (1974–1976), зав. лабораторії (1976–1981), асистентом (1981–1983), старшим науковим співробітником (1983–1985), доцентом (1985–1990, 1992–1994). Докторант (1990–1992), професор (1994–1999) фіз. ф-ту КНУ ім. Т.Шевченка, а також професор (за сумісництвом) НаУКМА (1993–1999). Доктор фіз.-мат. наук (1992). З 1999 р. – завідувач каф. оптики фіз. ф-ту КНУ ім.Т.Шевченка. Отримав звання доцента за спеціальністю «оптика» (1989), Соросівського доцента (1995), професора каф. оптики (1996). Працював стажистом в Ін-ті фізики ун-ту м.Трієст, Італія (1985), дослідником в Апельтонській лабораторії Резерфорда, Англія (1996), в Ін-ті спектрохімії та спектроскопії, Берлін, Німеччина (1997), Ін-ті технічної фізики і матеріалознавства, Будапешт, Угорщина (2000), Ін-ті електроніки Ун-ту Шицуока, Хамамацу, Японія (2007, 2010). Викладає курси «Оптичне матеріалознавство», «Кристалометалооптика», «Оптична метрологія», «Спектроскопія поверхні конденсованого середовища».

Наукові інтереси: металооптика, спектральна еліпсометрія поверхні та оптичного матеріалознавства. Дослідив оптичні властивості й електронну структуру сплавів на основі елементів групи заліза, атомно-електронні фактори стабільності аморфного стану при дії зовнішніх чинників, ефекти слабкої андерсонової локалізації та переходу метал-неметал, розробив технологію високоенергетичної обробки металевих дзеркал.

Автор понад 200 наукових праць, зокрема 2 монографій, 5 посібників 14 авторських свідоцтв на винаходи.

Підготував 1 доктора та 5 кандидатів наук.

Лауреат премії ім. Т. Шевченка Київ. ун-ту (1990), 3-ї премії МВССО України за досягнення в навчально-виховній та науково-методичній роботі (1990), премії за розробку та створення чвертьхвильового відбивного компенсатора для потужного лазерного випромінюваня на довжині хвилі 10.6 мкм та медаль ВДНГ УРСР за цей прилад (1990), премії НАН України ім. акад. М.П.Барабашова (1998). Нагороджений знаком «Винахідник СРСР». Переможець наукових конкурсів Американського фізичного товариства (1992), Міжнародного фонду Сороса «Відродження» (1992, 1993) та його міжнародної науково-освітньої програми (1999). Має відзнаки МОН України «За наукові досягнення» (2005), «Петро Могила» (2008).

Член Українського фізичного товариства (1990), Міжнародного товариства оптичної техніки «SPIE/UKRAINE» (1991). Член-кореспондент Міжнародної академії оптиків-інженерів.

Член Президії АН ВШ України, академік-секретар відділення фізики і астрономії з 2007 р.