Пономаренко Ольга Іванівна

Відомий учений у галузі металургії. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2010 р.

Народилася 21 липня 1953 року в м. Курськ, Росія, в родині службовців. У 1971 р. вступила на денне відділення Харківського політехнічного інституту на механіко - металургійний факультет за спеціальністю «Машини та технологія ливарного виробництва». В 1977 р. з відзнакою закінчила ХПІ і була направлена на роботу на Харківський радіозавод ім.XXV з’їзду КПРС, де працювала інженером-технологом у відділі головного технолога. В 1982 р. була зарахована в аспірантуру на кафедру «Ливарне виробництво» ХПІ, а після її закінчення працювала на цій же кафедрі.

Кандидат технічних наук з 1988 р. Після захисту кандидатської дисертації працювала на кафедрі «Ливарне виробництво» на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента. З 1996 р. – докторант кафедри. В 1998 р. достроково захистила докторську дисертацію. В 2001 р. присвоєно вчене звання професора.

З березня 1996 р. по цей час працює на посаді професора кафедри «Ливарне виробництво».

Автор понад 190 наукових праць (з них 5 методичних посібників з грифом Міносвіти України і монографія).

Член спеціалізованої вченої Ради Д8.084.02 Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ), член комісії з розробки ОКХ та ОПП для бакалаврів за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів», член комісії по акредитації кафедр по ливарному виробництву та металургії в Україні.

Віце-президент Асоціації ливарників України.

Нагороджена почесною грамотою МОН.