Покась Віталій Петрович

Відомий фахівець у галузі природничо-географічної освіти. Професор. Почесний академік АН ВШ України з 2007 р.

Народився 27.07.1957 р. в м. Городище Черкаської обл. У 1984 р. закінчив Київський державний педагогічний ін-т ім.О.М. Горького за фахом «вчитель географії та біології середньої школи». З 1984 р. працював директором студентського містечка педін-ту. У 1992 р. призначений начальником управління дошкільних та інтернатних закладів Міністерства освіти України. У 1999 р. обраний деканом природничо-географічного ф-ту НПУ ім. М.П. Драгоманова. З 2004 р. – професор кафедри теорії та історії педагогіки, директор Ін-ту природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед них - «Становлення та розвиток інтернатних закладів освіти в Україні (1917–2000). Монографія» (2005); «Педагогічне управління професійним самовизначенням учнівської молоді. Методичний посібник» (2001, у співавторстві); «Біоетика. Навчальний посібник для загальноосвітніх закладів різних типів» (2006, у співавторстві); «Етика та психологія спілкування. Навчальний посібник для загальноосвітніх закладів різних типів» (2006, у співавторстві).

Брав активну участь у розробці Національних програм «Освіта» («Україна XXI століття»), «Діти України», Державної програми «Вчитель», ряду законопроектів, державних стандартів вищої освіти. Працює у складі спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій. Член вченої ради НПУ ім. М.П. Драгоманова, голова вченої ради Ін-ту прородничо-географіної освіти та екології.

За трудові досягнення нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, почесними знаками «Відмінник освіти України» (1996), «Петро Могила» (2007), «К.Д.Ушинський» (2007), подяками Київського міського голови (2001, 2004). У 2005 р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».