ПетренкоПетренко Петро Васильович

Відомий учений-фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік-засновник АН ВШ України (1992).

Народився 8.03.1929 р. в с. Луб’янка Бородянського р-ну Київської обл. в селянській родині. Закінчив у 1952 р. фізичний ф-т КДУ ім. Т.Шевченка. Захистив кандидатську (1960) та докторську (1984) дисертації. Працював в ун-ті на посадах асистента (1952–1956), старшого викладача (1956–1961), доцента (1961–1986), професора (1986–2002), заступника декана (1956–1958, 1960–1962, 1973–1975) та декана фізичного ф-ту (1985– 1990), завідувача кафедри радіаційної фізики (1988–1994).

Наукова діяльність зосереджена в царині фізики металів та сплавів, радіаційній фізиці твердих тіл. Виконав піонерські роботи з теоретичного і експериментального вивчення фізичної природи міжатомних взаємодій у твердих тілах і впливу міжатомних кореляцій на електронну структуру, електронно-кінетичні, магнітні властивості та радіаційну стійкість твердих металевих розчинів. Започаткував на фізичному ф-ті роботи з вивчення впливу радіаційного опромінення на структурно-фазовий стан, механічні, електрокінетичні та інші властивості металевих сплавів та діелектриків з метою використання радіаційних технологій у виробництві і створення радіаційно-стійких матеріалів, які працюють в екстремальних умовах. Запропонував технологію зміцнення у 2–4 рази електронним опроміненням інструменту з твердих сплавів на основі карбіду вольфраму та титану, яка була рекомендована для широкого впровадження у виробництво. Розроблена технологія одержання радіаційно-стійких монокристалів корунду і виробів з цих кристалів.

Автор понад 250 наукових праць, винаходів, навчально-методичних видань, зокрема монографії «Дифракційні методи структурного аналізу. Кінематичне наближення» (2005).

Підготував 3 докторів та 14 кандидатів наук.

Обирався членом президії навчально-методичного об’єднання фізичних ф-тів ун-тів СРСР, головою навчально-методичного об’єднання з фізики Української РСР та Молдавської РСР, був членом редакційної ради при видавництві «Вища школа». Працював головою експертної ради з фізики науково-технічної ради МВССО УРСР, членом координаційної ради з радіаційної фізики твердого тіла АН СРСР, членом науково-технічної ради з фізики металів АН України.

Нагороджений багатьма медалями, почесними грамотами, дипломами. Відзначений нагородами ІІ та ІІІ ступенів Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. Лауреат нагороди Володимира Великого АН ВШ України (2009).

Академік-секретар відділення фізики та астрономії АН ВШ України у 1992–2002 рр.