Петренко Олександр Дем’янович

Відомий учений-лінгвіст. Доктор філологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2002 р.

Народився 1955 р. у м.Сімферополі, закінчив СімфДУ ім. М.Фрунзе у 1977 р. і відтоді працює в ун-ті (нині – Таврійський національний ун-т ім.В.І.Вернадського). З 1992 р. керує кафедрою німецької філології і є деканом ф-ту іноземної філології ТНУ ім. В.І.Вернадського. З 2006 р. обраний на посаду завідувача кафедри теорії та практики перекладу і соціолінгвістики. Захистив дисертації: на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у 1986 р. у КДУ ім.Т.Шевченка, на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у КНУ ім.Т.Шевченка у 1999 р. за спеціальністю «германські мови»; у 2000 р. присвоєно звання професора.

Читає лекції з теорії мовознавства, історії лінгвістичних вчень, теоретичної фонетики, вступу до германського мовознавства, історії німецької мови, соціолінгвістики, стилістики, зокрема в ун-тах Німеччини (Лейпциг, Бохум, Нюрнберг, Гамбург, Гейдельберг, Ессен). У 1993–2001 рр. працював професором ін-ту іноземних мов Рурського ун-ту в м. Бохум (Німеччина, федеральна земля Північний Рейн – Вестфалія).

Сфера наукових інтересів охоплює проблеми фонетики і фонології, соціальної лінгвістики, психолінгвістики, фоностилістики, соціофонетики, теорії мовознавства. Керівник наукової теми «Соціолінгвістична варіативність у мові та мовленні», яка розробляється на ф-ті іноземної філології ТНУ ім.В.І.Вернадського.

Автор понад 100 наукових робіт.

Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій в Ін-ті філології КНУ ім.Т.Шевченка та Донецькому національному ун-ті, член Державної акредитаційної комісії та науково-методичної комісії МОН України.

За підсумком багаторічної наукової і педагогічної роботи нагороджений Почесною грамотою Ради Міністрів Автономної Республіки Крим (1998). Почесне звання «Заслуженный работник образования Автономной Республики Крым» (2003). Почесні грамоти МОН України (2006, 2007, 2008). Почесний знак «За наукові досягнення» МОН України (2008).