рЕТЕУФАЛ н.п.Перестюк Микола Олексійович

Визначний учений-математик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік НАН України. Академік АН ВШ України з 1993 р.

Народився 1.01.1946 р. в с. Плоска Славутського р-ну Хмельницької обл. в селянській родині. У 1963 р. вступив на механіко-математичний ф-т КДУ ім. Т.Шевченка. Після закінчення навчання в ун-ті в 1968 р. вступає до аспірантури, а з 1969 р. розпочинає працювати на мех.-мат. ф-ті: на посаді асистента, потім доцента (1974), професора (1986), завідувача кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь (1988) і за сумісництвом – декана механіко-математичного ф-ту (1987–2003). У 1972 р. захистив канд., а в 1986 р. – докторську дисертацію (наук. керівник академік А.М.Самойленко).

Як учений продовжує традиції всесвітньо відомої Київської школи з нелінійної механіки Крилова-Боголюбова-Митропольського. Наукові інтереси охоплюють широке коло складних та актуальних задач теорії диференціальних рівнянь і нелінійної механіки, які відносяться до розробки нового напряму цієї теорії – диференціальних рівнянь з імпульсною дією, їх застосування до дослідження коливних процесів, які зазнають короткочасних (імпульсних) збурень. Вперше встановив ефективні критерії стійкості розв’язків диференціальних рівнянь з імпульсною дією як у фіксовані моменти часу, так і в моменти попадання зображуючої точки в задані множини розширеного фазового простору. Розробив алгоритми наближеного розв’язку достатньо широкого класу диференціальних рівнянь з імпульсною дією, довів аналоги глибоких теорем М.М. Боголюбова з обґрунтування методу усереднення на нескінченому часовому проміжку, встановив ознаки існування розв’язків, що відповідають розривним коливним режимам.

Автор понад 250 наукових і науково-методичних праць, серед яких 3 монографії, 30 підручників і навчальних посібників для студентів ВНЗ, учителів середніх шкіл, деякі з них перекладені російською, англійською і французькою мовами.

Підготував 23 кандидати і 5 докторів наук.

Член семи редколегій наукових періодичних видань, в т.ч. двох зарубіжних, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при КНУ ім.Т.Шевченка.    Входить до складу бюро Відділення математики НАНУ, комісії ДАК МОН України, є головою комісії з математики науково-методичної ради МОН України.

Почесний доктор Ужгородського національного ун-ту. Заслужений діяч науки і техніки України (2002). Лауреат премії ім.М.М. Крилова НАН України. Соросівський професор. Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2005). Нагороджений Пам’ятною медаллю ім. М.М. Боголюбова «За високий рівень наукових результатів в галузі математичної науки» (2009).