ПавлуньПавлунь Микола Миколайович

Відомий учений-геолог. Доктор геологічних наук, професор, Академік АН ВШ України з 2008 р.

Народився 8.12.1952 р. у м. Берестечко Волинської обл. Закінчив геологічний ф-т ЛДУ ім. І. Франка у 1975 р. У 1975–1978 рр. – інженер-геолог НДС Львівського ун-ту, у 1978–1981 рр. – аспірант кафедри розшуків і розвідки родовищ корисних копалин, у 1981–1982 р.р. – мол. наук. співробітник НДС ун-ту. З 1982 по 1987 р. – асистент, а з 1987 по 1991 р. – доцент кафедри розшуків і розвідки корисних копалин. У 1991 р. – заступник проректора з наукової роботи ЛДУ ім. Івана Франка, а з кінця 1991 по 1998 р. – проректор з наукової роботи ун-ту. З 1996 по 2009 р. – зав. кафедри геології корисних копалин, з 2004 р. – декан геологічного ф-ту ЛНУ ім. І. Франка. У 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Фізико-хімічні умови і зональність розвитку молібден-вольфрамових і золоторудних формацій (за результатами термобарогеохімічних досліджень)». Читає курси: «Металогенія», «Економіка мінеральної сировини», «Геологія корисних копалин», «Ендогенні рудні формації».

Наукові дослідження присвячені актуальним проблемам геології, металогенії і термобарогеохімії постмагматичних рудних формацій рідкіснометалевих і благородних металів, деяким мінералогічним аспектам формаційної типізації родовищ на прикладі піриту, топазу і флюориту. Результати досліджень дали змогу впритул підійти до формування і розвитку принципово нової області сучасного металогенічного аналізу – термобарогеохімічного моделювання, діагностики та прогнозування рудних формацій, зокрема це реалізовано для золоторудних формацій України, поширених в докембрії Українського щита і фанерозойському облямуванні (Карпатах і Донбасі).

Автор понад 160 наукових праць, з них 2 монографії, понад 15 науково-методичних праць, збірників змістовних модулів і текстових та графічних завдань для студентів геологічного ф-ту.

Голова спеціалізованої ради при Львівському ун-ті із захисту докторських дисертацій, Президент Львівського наукового геологічного товариства, член науково-методичної ради МОН України з напрямку «Геологія», головний редактор журналу «Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія геологічна», заступник гол. редактора «Мінералогічного збірника», член експертної ради МЗС України з делімітації кордонів.

Нагороджений медаллю Лучицького та пам’ятним знаком Лутугіна Державної геологічної служби України.