PavlovПавлов Олександр Анатолійович

Відомий вчений в галузі інформатики та управління. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1998 р.

Народився в 1944 р. в м. Рубцовську Алтайського краю. В 1961 р. закінчив школу №92 (м. Київ) і вступив до Київського політехнічного ін-ту (КПІ). В 1967 р. отримав фах інженера-електрика. З 1967 по 1970 р. був аспірантом кафедри технічної кібернетики КПІ. З 1970 р. працював в КПІ відповідно на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри технічної кібернетики КПІ. З 1980 р. – завідувач кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління КПІ. З 1995 р. – декан ф-ту інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «КПІ». В 1970 р. захистив кандидатську дисертацію. В 1977 р. захистив докторську дисертацію.

Наукові інтереси: важко розв’язувані задачі комбінаторної оптимізації, алгоритмічне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій в різних галузях народного господарства.

Автор понад 250 наукових праць, з яких 11 монографій, та 1 навчальний посібник з грифом МВССО УРСР.

Підготував 6 докторів технічних наук, 33 кандидати технічних наук.

Голова науково-методичної комісії Міносвіти України з напрямку «Інформатика та обчислювальна техніка», член Експертної Ради ВАК України, заступник голови спеціалізованої Вченої Ради Д01.02.08 при НТУУ «КПІ».

Заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджений медаллю «У пам’ять 1500-ліття м. Києва», науковою премією ім. В.М. Глушкова НАН України (2001).