Pavlishin-2Павлишин Володимир Іванович

Відомий учений-мінералог. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2005 р.

Народився 3.01.1940 р. у с. Зашковичі Городоцького р-ну Львівської обл. Закінчив геологічний ф-т ЛДУ ім. І. Франка (1960), в якому в 1962–1969 рр. – аспірант, молодший, старший науковий співробітник; у 1969–1970 рр. – старший науковий працівник Ін-ту хімії та технології рідкісних елементів і мінеральної сировини Кольського філіалу АН СРСР; у 1970–1972 рр. – старший науковий працівник Ін-ту геологічних наук НАН України; у 1972–2000 рр. – старший науковий працівник, зав. лабораторії, головний науковий працівник, зав. відділу (1991–2000) Ін-ту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України. Водночас із 1988 р. (за сумісництвом) викладає мінералогію в КНУ ім. Т.Шевченка, а з 2000 р. – професор ун-ту. Кандидатську дисертацію «Дослідження літієво-залізистих і магнезіально-залізистих слюд України» захистив у 1966 р., докторську «Типоморфізм кварцу, слюд і польових шпатів» – у 1981 р.

Наукові дослідження стосуються регіональної, генетичної та прикладної мінералогії. Опрацював онтогенічний метод у мінералогії, відкрив два нових мінерали, коштовний камінь квардіт, обґрунтував нові генетичні типи мінеральних утворень України, здійснив фундаментальні дослідження мінералів з гірничорудних районів України.

Автор близько 500 публікацій, із них 18 наукових монографій, 5 навчальних посібників, 3 підручників, 9 наукових праць довідкового змісту, 3 винаходів, зокрема, «Типоморфизм кварца, слюд и полевых шпатов в эндогенных образованиях» (1983); «Онтогенический метод в минералогии» (1988, зі співавт.); «Вступ до мінералогії» (1988); «Основи морфології та анатомії мінералів» (2000); «Методи генетичної мінералогії» (2002, зі співавт.); «Екологічна мінералогія України» (2003, зі співавт.); «Генезис мінералів» (2003, зі співавт.); «Людина і камінь» (2005). Науковий редактор «Мінералогічної енциклопедії України», яка готується до друку.

З 1991 р. по 2001 р. – президент, з 2006 р. – почесний президент Українського мінералогічного товариства.

Відзнаки: срібний диплом XXVII Міжнародного геологічного конгресу (1984); диплом Всесоюзного мінералогічного товариства за кращу науково-популярну книгу (1992); медаль В.І.Лучицького (1999); срібний нагрудний знак Спілки геологів України (2001); «Award Prize» – нагорода Всесвітньої мінералогічної організації за внесок у розвиток світового мінералогічного прогресу (2004); медаль академіка Є.К.Лазаренка (2005), знаки «Петро Могила» (2007) і «Відмінник освіти України» (2009). Заслужений діяч науки і техніки України (2006).

У 2007-10 рр. академік-секретар відділення наук про Землю, член президії АН ВШ України, з 2010 р. радник Президії АН ВШ України.