Павліха Наталія Володимирівна

Відомий учений-економіст. Доктор економічних наук, доцент. Академік АН ВШ України з 2009 р.

Народилась у м. Луцьку 12.06.1970 р. у сім’ї службовців. З 1977 по 1987 р. навчалась у середній школі № 18 м. Луцька. У 1987 р. вступила до Луцького державного педагогічного ін-ту ім. Лесі Українки на природничо-географічний ф-т, який закінчила у 1992 р. З 1990 по 1992 р. працювала методистом-організатором туристично-екскурсійної роботи на приватному підприємстві. У 1992 р. була призначена на посаду асистента кафедри екології і безпеки виробництва Луцького державного технічного ун-ту, а 1994 р. переведена на посаду старшого викладача. Протягом 1993–1996 рр. навчалась в аспірантурі. У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Регіональна соціально-економічна система в зоні радіаційного забруднення (особливості формування та розвитку)», після чого призначена на посаду старшого викладача кафедри економіки та управління виробництвом, з 1997 р. – працювала доцентом цієї кафедри. У 2002 р. була зарахована в докторантуру Ін-ту регіональних досліджень НАН України, після закінчення якої у 2005 р. призначена на посаду доцента кафедри Міжнародних економічних відносин Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки. У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Організаційно-інституційні засади сталого просторового розвитку регіону» з спеціальності 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». 3 2007 р. працює завідувачем кафедри міжнародних економічних відносин.

Коло наукових інтересів – проблеми забезпечення сталого просторового розвитку транскордонного регіону в контексті євроінтеграції та механізми управління цим процесом.

Автор 137 наукових робіт, серед яких 10 монографій і 7 навчальних посібників, виконаних у співавторстві.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України». З 2008 р. – академік Академії економічних наук України зі спеціальностей «Регіональна економіка», «Міжнародна економіка». Голова Волинського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників», член науково-координаційної ради Західного наукового центру НАН України і МОН України у Волинській обл. З 2009 р. – експерт ради ВАК України.