parasyukПарасюк Ігор Остапович

 

Учений-математик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ з 2011 р.

Народився 18.01.1953 у Львові. У 1975 році закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка. З 1975 по 1978 навчався в аспірантурі при кафедрі інтегральних та диференціальних рівнянь КДУ. У 1979 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. З 1978 року працював асистентом, а з 1986 по 1991 доцентом цієї кафедри. У 1988 присвоєно звання доцента. З 1991 по 1994 перебуває у докторантурі при кафедрі інтегральних та диференціальних рівнянь. Поновився на посаді доцента цієї кафедри у 1994 році. У 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. З 1996 року і по цей час обіймає посаду професора кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь. У 2001 присвоєно звання професора цієї кафедри. З 2003 до 2007 року – декан механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукових досліджень І.О. Парасюка – теорія багаточастотних нелінійних коливань та інваріантних многовидів, розробка методів аналізу лагранжевих та гамільтонових систем на многовидах, (зокрема, КАМ-теорія, варіаційні методи виявлення квазіперіодичних розв’язків), якісні методи дослідження нелінійних сингулярних крайових задач на півосі для звичайних диференціальних рівнянь.

Йому належить пріорітетне доведення теорем про збереження багаточастотних квазіперіодичних рухів при малих збуреннях інтегровних оборотних систем та локально гамільтонових систем у найбільш складному випадку, коли кількість так званих повільних змінних істотно менша вимірності частотного базису. І.О. Парасюк описав нові ефекти, обумовлені одночасною деформацією гамільтоніана і симплектичної структури цілком інтегровної гамільтонової системи. Досліджуючи гамільтонові системи з неточною симплектичною структурою, вперше показав, що такі системи можуть мати в якості інваріантних множин компактні нільмноговиди, які несуть на собі нільпотентні потоки.

У науковому доробку І.О. Парасюка понад 100 опублікованих праць. Під його науковим керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій. Він є співавтором підручника "Диференціальні рівняння" з грифом МОН України для студентів університетів, який витримав 3 видання.

І.О. Парасюк входить до складу спеціалізованих учених рад по захистах докторських дисертацій при КНУ імені Тараса Шевченка та Інституту математики НАН України, є членом редколегії Українського математичного журналу. Член Київського та Американського математичних товариств. З 1997-го до 2002-го року І.О. Парасюк був заступником голови, а у 2006 – 2010 роках – головою експертної ради з математики Вищої атестаційної комісії України. Протягом 2007 – 2010 років очолював науково-методичну комісію МОН України. Наразі – член експертної ради Акредитаційної комісії України з природничих та фізико-математичних наук.

Відзначений Премією для молодих учених АН УРСР (1982). Нагороджений знаком "Відмінник освіти" (2006), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009). Лауреат Державної премії України в галузі освіти (2012).