Панчук Май Іванович

Відомий учений - дослідник у галузі політичної історії України, проблем етнології та етнополітології. Доктор історичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1997 р.

Народився 01.05. 1937 р. в с. Попільня Попільнянського р-ну Житомирської обл. У 1960 р. закінчив Київськиї державний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. До 1965 р. працював у Полтавському обкомі комсомолу, а після закінчення аспірантури – в Київському технологічному ін-ті харчової промисловості. З 1969 р. – лектор ЦК КП України. З 1976 р. – старший науковий співробітник, завідувач сектора Ін-ту історії партії при ЦК КПУ – філіалу Ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. У 1991 р. працював головним науковим співробітником Ін-ту історії АН УРСР. З 1992 р. очолював відділ національних меншин в Ін-ті національних відносин і політології НАНУ. У 1994–1996 рр. – заступник директора з наукової роботи цього ін-ту. У 1996 – 1998 рр. – перший заступник голови та голова Вищої атестаційної комісії України. Нинізавідувач відділу національних меншин Ін-ту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Наукові інтересиісторія національно-визвольного і комуністичного руху в західноукраїнському регіоні, боротьби за соборну Українську державу.

Автор понад 400 публікацій. Співавтор навчальних посібників з історії України, політології для студентів вищих навчальних закладів. Найважливіші праці: «Ідейно-організаційне зміцнення Компартії Західної України і посилення її впливу на «маси» (1983), «Білі плями героїчного літопису» (1987), «Хотинське повстання» (1989), «В авангарді боротьби за возз’єднання» (1989). Проблеми національного суверенітету України, національних відносин, етнології та етнополітики розглянув у працях «Національні відносини в Україні» (1994), «Національні меншини України в 20–30-х роках XX ст. Історико-картографічний атлас» (1996), «Український національний комунізм. Трагічні ілюзії» (1997), «Національні меншини України у XX столітті: політико-правовий аспект» (2000), «Крим в етнополітичному вимірі» (2005), «Закараппя в етнополітичному вимірі» (2008) та в інших публікаціях.

Під науковим керівництвом М.І.Панчука підготовлено та захищено 32 кандидатські та 5 докторських дисертацій.