Панченко Володимир Євгенович

Відомий учений-літературознавець. Доктор філологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007 р.

Народився 02.09.1954 р. у с. Демидівка Любашівського району Одеської обл. В 1975 р. закінчив філологічний ф-т Одеського державного ун-ту ім. І.Мечникова, спеціалізація – філолог, викладач української мови та літератури. У 1979–1984 рр. працював в цьому ун-ті асистентом, старшим викладачем, доцентом. З 1984 по 1985 р. – доцент кафедри української літератури Кіровоградського державного педагогічного ін-ту ім. О. Пушкіна. У 1985–1990 рр. – відповідальний секретар Кіровоградської обласної організації Спілки письменників України. У 1990–1994 – народний депутат України. З 1994 до 1995 р. доцент Кіровоградського державного педагогічного ун-ту ім. В.Винниченка. У 1998–2001 рр. – завідувач кафедри зарубіжної літератури та компаративістики. З 2001 р. – професор кафедри філології, віце-президент з навчальної роботи Національного ун-ту «Києво-Могилянська академія».

Автор понад 300 наукових робіт, у тому числі авторських монографій та книжок, коротких публікацій.

Член редколегій часописів «Вітчизна», «Слово і час», «Хроніка-2000»
Член експертної ради ВАК (1999–2005), Голова комісії МОН щодо присвоєння міністерських грифів підручникам з української літератури для загальноосвітніх шкіл, Голова конкурсної комісії МОН на кращі шкільні підручники з української літератури. Член Президії Національної Спілки письменників України, член координаційної наукової ради з літературознавства (НАНУ).