ОвчарукОвчарук Анатолій Миколайович

Відомий учений у галузі металургії. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2006 р.

Народився 7.06.1941 р. у с. Березівка Бершадського р-ну Вінницької обл. Закінчив Дніпропетровський металургійний ін-т (1968) за фахом інженер-металург. Відтоді й по сьогодні працює в ДМетІ (з 2000 р. – Національна металургійна академія України). Кандидат технічних наук (1976), старший науковий співробітник (1980), доктор технічних наук (1997), професор (1998).

Основні напрями наукової та науково-педагогічної діяльності: розробка теоретичних основ та вдосконалення технологічних схем виробництва марганцевих феросплавів у сучасних рудовідновних понадпотужних електропечах; теоретичні основи дефосфорації марганцеворудної сировини електрометалургійним способом; дослідження фізико-хімічних властивостей вторинної марганецьвміщуючої сировини та розробка технології її раціонального використання.

Автор 10 монографій, 250 наукових праць, винаходів та навчально-методичних розробок, у тому числі 107 авторських свідоцтв та патентів України, частину яких запроваджено у виробництво на феросплавних підприємствах Дніпропетровської і інших областей України. Автор 9 монографій, серед яких: «Передовой опыт утилизации вторичных ресурсов производства марганцевых ферросплавов» (1991, у співавт.); «Металлургия марганца Украины» (1996, у співавт.); «Теоретические основы и технологии производства марганцевых ферросплавов углеродотермическим процессом» (1997); «Физико-химия огнеупорных изделий, тиксотропных масс и применение их в электрометаллургическом производстве» (1999, у співавт.); «Ферросплавы Украины – 2000» (2001, у співавт.); «Никопольские ферросплавы» (2004, у співавт.); «Проектирование и оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов: учебник» (2004, у співавт.).

Підготував 3-х кандидатів наук.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1988, 1998), лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2006). Нагороджений орденом Святого Миколая (2008).