рис 2 200Остапченко Людмила Іванівна

Відомий учений-біохімік. Доктор біологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2002 р.

Народилась 14.02.1954 р. в м. Києві. Закінчила біологічний ф-т КДУ ім.Т.Шевченка в 1976 р. У 1980 р. вступила до аспірантури на кафедру біохімії, після закінчення якої з 1984 р. працювала в лабораторії фізико-хімічної біології на посадах: молодшого, старшого, провідного, головного наукового співробітника, а з 2000 р. – професор кафедри біохімії. З 2002 р. – декан біологічного ф-ту КНУ ім.Т.Шевченка, з 2004 р. – завідувач кафедри біохімії. Читає лекції з курсу «Біохімія» та спецкурси: «Молекулярні основи дії ферментів», «Кінетика ферментів», «Молекулярні механізми гормональної регуляції», «Структура і функції біомембран».

Основний напрям наукової діяльності – дослідження універсальних систем регуляції трансдукції сигналу в клітинах за умов розвитку різних патологічних станів, зокрема молекулярних механізмів регуляції активності циклонуклеотид- та кальційзалежних регуляторних каскадів у різних клітинах, інтерфероніндукована система 2’,5’-олігоаденілату в лімфоїдних клітинах та тканинах, біохімічні процеси в клітинах слизової шлунка й кишечника за умов розвитку різноманітних патологій шлунково-кишкового тракту.

Публікації: автор 400 наукових праць, серед яких: монографій – 4; підручників і учбових посібників ­– 7, наукових статей – 160, навчально-методичних праць – 22, патентів – 3.

Підготувала 8 кандидатів наук.

Голова методичної комісії з біології МОН України, відповідальний редактор журналу «Вісник КНУ ім. Т. Шевченка» (серія «Біологія» та серія «Проблеми регуляції фізіологічних функцій»). Заст. голови експертної ради ВАК України. Заст. голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій.

Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат премії ім. О.В. Палладіна НАН України. Нагороджена знаками МОН України «Петро Могила» (2007), «За наукові досягнення» (2008).