http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/images/personal_pages_pic/sm/Obushnyj-sm.jpgОбушний Микола Іванович

Відомий учений-українознавець. Доктор політичних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2008 р.

Народився 02.01.1942 р. в с. Ядути Борзнянського р-ну Чернігівської обл. У 1969 р. закінчив історичний ф-т Київського державного ун-ту ім. Т. Шевченка. У цьому ж році почав працювати в ун-ті на посаді старшого методиста підготовчого ф-ту для іноземних громадян. Був обраний заступником голови профкому ун-ту. З 1971 по 1974 р. навчався в аспірантурі по кафедрі наукового комунізму філософського ф-ту. З 1974 по 1987 р. працював у Київському ін-ті легкої промисловості на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри наукового комунізму. У 1987 р. зарахований на посаду доцента кафедри наукового комунізму (з 1989 р. – соціально-політичних теорій, з 1990 р. – політології) філософського ф-ту Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. У 2000 р. переведений на посаду професора кафедри політології філософського ф-ту. З 2007 р. – директор Центру українознавства філософського ф-ту Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка.

У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблеми формування політичної армії революції в країнах Латинської Америки». У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему «Етнонаціональна ідентичність у контексті формування української нації».

Основним напрямком наукової діяльності є дослідження етнонаціональної ідентичності, її місця і ролі в націо- і державотворчому процесі України. Окремі із його публікацій виходять за межі визначеного вище основного напрямку наукової діяльності. В них досліджуються проблеми історії та теорії політичних партій, міжконфесійних відносин, розвитку демократії, громадянського суспільства та деяких інших.

Автор близько 200 наукових та науково-методичних праць.

Під його науковим керівництвом захищено 15 кандидатських та докторських дисертацій. Розробив концепцію навчальної програми курсу та навчального посібника «Партологія», який читається у ряді ВНЗ України для студентів, що навчаються за спеціальністю «Політологія».

Неодноразово призначався членом експертної Ради ВАК України, ряду спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, головою державних екзаменаційних комісій у ряді вищих та середніх навчальних закладів України тощо. Обирався головою правління Спілки викладачів вищої школи та науковців України.

Нагороджений відзнакою МОН України «За наукові досягнення».