__4_2НОВИКОВА Марія Олексіївна

(Літературне ім’я – Марина НОВИКОВА)

Відомий учений-літературознавець та перекладознавець. Доктор філологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 1995 р.

Народилася 11.05.1944 р. в м.Барнаулі (Росія). Закінчила Кримський педін-т ім. М.В.Фрунзе (нині – Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського) у 1963 р. та Київський педін-т іноземних мов (нині – Київський національний лінгвістичний ун-т) у 1966 р. У 1961–1964 рр. – вчителька англійської мови СШ м. Сімферополя, у 1965 – 1970 рр. – викладачка кафедри англійської філології Кримського педін-ту; 1970–1978 рр. (з перервою на докторантуру) – доцент тієї ж кафедри. З 1978 р. – доцент, з 1983 р. – зав. кафедри англійської мови. З 1986 р. – професор кафедри російської та зарубіжної літератури Таврійського національного ун-ту ім. В.І.Вернадського. Кандидат (1969), доктор (1982) філологічних наук, професор (1985). Підготувала й читає курси: «Російська усна народна творчість», «Літературне краєзнавство», «Основи порівняльного літературознавства», «Вступ до літературознавства», «Основи теорії мовної комунікації», «Методи та принципи перекладознавчого аналізу» тощо.

Сфера наукових інтересів: дослідження історії українського художнього перекладу (зокрема – перших українських перекладачів творів О.Пушкіна; творчості визначних майстрів українського перекладу Г.Кочура, М.Лукаша та В.Мисика). Кроскультурні дослідження фольклорних мотивів (зокрема поєднання поганської та християнської традицій) у творчості шотландських, російських та українських поетів.

Автор численних книжок та статей з перекладознавства, літературознавства, фольклористики. Серед них монографії «Міфи та місія» (2005), «Прекрасен наш союз» (1986) та ін.; посібники «Символика в художественном тексте / Символика пространства (На материале «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н.В.Гоголя и их английских переводов)» (1996, у співавт.); «Комментированная хрестоматия по истории шотландской литературы (поэзия XIII–XX вв.)» (2006); «Теорія адаптації: кроскультурний та перекладознавчий аспекти» (2006, у співавт.).

Підготувала 12 кандидатів наук.

Письменник, перекладач, літературний критик. Член Національної спілки письменників України та Міжнародної федерації перекладачів. Автор книжок віршів та перекладів «Шотландии кровавая луна / Антология шотландской поэзии XIII–ХХ веков» (2006), «С Богом и платочек» (2000). Перекладала російською мовою багатьох українських поетів, зокрема М.Зерова.

Дійсний член (академік) Кримської Академії наук (1994).

Лауреат премії Спілки перекладачів Болгарії та Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2007).